ADKOMST TIL BADENA PGA GRAVING:
På grunn av gravearbeider er den sørlige innkjøringen forbi Shell stengt. Innkjøringen til oss er nå via Circle K i den nordre enden av Strandveien. Se kart: