Innledning
Alle kjøp gjennom Badena Butikkdrift AS, er regulert av standard salgsbetingelser for fjernsalg av varer til forbrukere, og nedenstående punkter som gjelder all fjernsalg handel
gjennom Badena Butikkdrift AS :

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene..
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er Badena Butikkdrift AS, Strandveien 7, 3050 Mjøndalen, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du som kunde skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

4. Avtaleinngåelse
Disse avtale punktene er bindende for begge parter når du som kjøper har sendt din bestilling til Badena Butikkdrift AS.

5. Levering
Levering skal skje innen tidsrammen du som kunde har fått opplyst av Badena Butikkdrift AS. Hvis det blir forsinkelse fra våre underleverandører, vil du som kunde bli opplyst om dette straks vi får beskjed om dette fra være underleverandører.

6. Angrerett/Returfrakt
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du som kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Du som kjøper dekker fraktkostnadene ved retur av varen. Vi tar ikke noe gebyr utover at selve returfrakten dekkes av deg som kunde.

7. Garanti
Garanti som gis av oss, gir deg som kjøper rettigheter i tillegg til de du som kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning.