Omkjøring pga gravearbeider på begge sider i Strandveien

Omkjøring via Drammensveien-Industrigata-over jernbanen.